Bàn ăn concord
Bàn cặp  tròn 2
Bàn cặp chân sao
Bàn cặp tròn
Bàn đôn kim cương
Bàn trà chân sao
Bàn trà kim cương
Bàn trà Nugotri
Bàn trà sofa SF1