GHẾ BÀN ĂN SC - 859
GHẾ SOFA MÂY GM38
GHẾ SOFA MÂY GM36
GHẾ ĂN MÂY GM16
GHẾ LOUIS MÂY CÓ TAY
GHẾ ĂN MÂY GM07
GHẾ ĂN MÂY GM32
GHẾ ĂN MÂY GM03
GHẾ ĂN  MINOTTI